memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศเงินค้างบัญชี

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้มีมติจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

ข่าวสารสมาคม

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 เดือนพฤษภาคม 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ พภน. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้ภาระหนักกับสหกรณ์

ด้วย ชสอ. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางและเงินได้รายเดือนไม่พอหักชำระหนี้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีความประสงค์จะรวมหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2022

ข่าวสารสหกรณ์

สหกรณ์ฯ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดสวัสดิการทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก เพื่อการเป็นช่วยส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2022

ข่าวสารสมาคม

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12 เดือนเมษายน 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 12 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

ประกาศเงินค้างบัญชี

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้มีมติจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 เดือนพฤษภาคม 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

ประกาศหลักเกณฑ์เงินกู้ พภน. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้ภาระหนักกับสหกรณ์

ด้วย ชสอ. ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางและเงินได้รายเดือนไม่พอหักชำระหนี้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มีความประสงค์จะรวมหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 เมษายน 2022

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ