memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คชั่วคราว

เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาระบบล่ม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กันยายน 2022

ข่าวสารสมาคม

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5/65 เดือนกันยายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2495 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 กันยายน 2022

กกส.

รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565  มีกรรมการจะครบวาระจำนวน 5 คน  และลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 2 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 สิงหาคม 2022

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  และได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

07 สิงหาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คชั่วคราว

เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาระบบล่ม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 กันยายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5/65 เดือนกันยายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 5 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2495 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

09 กันยายน 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  และได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

07 สิงหาคม 2022

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ