เชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน
memberptscoop-rs
previous arrow
next arrow

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS
ยอดเงินฝากทั้งหมดตอนนี้

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

กิจกรรม

การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด รักการออม และตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

15 กันยายน 2023

กกส.

ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี  2566 จะครบวาระ จำนวน  7  คน   และลาออก จำนวน 1 คน     ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2566  ตาม    พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา  50,  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 80 และตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.2565 คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

กกส.

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 มีกรรมการ จะครบวาระ จำนวน 7 คน และลาออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 1 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศ สอบถามราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ราคากลางสอบถามราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้หมดแล้ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2023

ข่าวสารสหกรณ์

แจ้งวันหยุดทำการ

แจ้งวันหยุดทำการ
**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ท่านสมาชิกโปรดตรวจสอบวันหยุด และวางแผนการทำธุรกรรม ทั้งนี้ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

27 กรกฎาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ