Home

previous arrow
next arrow
Slider

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

เปิดให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)

เปิดให้กู้เงินฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เนื่องด้วยต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในการชำระค่าสวัสดิการต่างๆ และความจำเป็นอื่นๆ

Mr.Nattawut

08 มกราคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

เปิดให้เงินกู้ฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.)

เปิดให้กู้เงินฉุกเฉินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉฌ.) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เนื่องด้วยต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบปัญหาในการชำระค่าสวัสดิการต่างๆ และความจำเป็นอื่นๆ

Mr.Nattawut

08 มกราคม 2021

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116