memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2565 นั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 มิถุนายน 2022

ข่าวสารสหกรณ์

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,200 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2022

ข่าวสารสมาคม

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2/65 เดือนมิถุนายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2022

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศเงินค้างบัญชี

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้มีมติจัดทำประกาศให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

ข่าวสารสมาคม

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 เดือนพฤษภาคม 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 13 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

ประกาศไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา  ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2565 นั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 มิถุนายน 2022

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,200 บาท ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2022

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2/65 เดือนมิถุนายน 65

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 2 ประจำปี 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2549 อายุระหว่าง 20-70 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

30 พฤษภาคม 2022

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ