memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

กิจกรรม

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 มีนาคม 2023

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

กิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 และ ฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

กิจกรรม

เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มีนาคม 2023

ข่าวสารสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 มีนาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 มีนาคม 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 และ ฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ