1
เตือนมิจฉาชีพ
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

แจ้งข่าว การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น

เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ ส่งชำระหนี้แบบคงยอด ซึ่งยอดผ่อนชำระรวมจะเท่ากันทุกงวด ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย เงินต้นที่ชำระ ในช่วงแรกจะน้อย ดอกเบี้ยจะสูง ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะช่วยให้สมาชิกผ่อนชำระหนี้ได้เร็วขึ้น (งวดชำระหนี้สั้นลง)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 กุมภาพันธ์ 2024

ข่าวสารสหกรณ์

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือ ลดภาระหนี้สินของสมาชิก และมีเงินได้คงเหลือเพื่อการดำรงชีพ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 64 ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2567 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

16 มกราคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสหกรณ์ฯ

สำหรับระบบ Andriod

สำหรับระบบ iOS

ติดต่อสหกรณ์ฯ