สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ข่าวดี!! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้ปรับลดการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ากรณีสมัครใหม่ รอบที่ 5/2567 – รอบที่ 12/2567 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

22 มีนาคม 2024

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) แจ้งปรับลดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

ประกาศ!! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) แจ้งปรับลดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า กรณีสมัครใหม่ ประจำปี 2567 โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

22 มีนาคม 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ