ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

28 พฤษภาคม 2024

แจ้งสมาชิกทราบ งดให้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ชั่วคราว

งดให้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ชั่วคราว
เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
LINE BOT สอ.ครูแพร่
www.ptscoop.com
แอปพิเคชั่น สอ.ครูแพร่
เว็ปไซต์ Member Service

***ตั้งแต่ วันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 23.30 น. ถึง วันที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 06.00 น. ***

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 พฤษภาคม 2024
1 2 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ