ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี กิจกรรมวันออมแห่งชาติ 2566 “ครูแพร่ ออมดีมีลุ้น”

🥳ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี🥳
🎉ที่ได้รับรางวัลจากการสุ่มคูปองชิงโชค กิจกรรมวันออมแห่งชาติ2566 “ครูแพร่ ออมดีมีลุ้น”🎉
🔥สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ และติดต่อขอรับของรางวัลได้ ในวันเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด🔥
#ครูแพร่ออมดีมีลุ้น
#สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

30 พฤศจิกายน 2023

ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกร […]

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 พฤศจิกายน 2023

รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) เพิ่มเติม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาบุค […]

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

24 พฤศจิกายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

23 พฤศจิกายน 2023

แจ้งสมาชิกทราบ 2566

-ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
-ประกาศหยุดทำการ 1 วัน
-ประกาศงดบริการแอปพลิเคชั่น
-แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนธันวาคม
-แจ้งวันหยุดปีใหม่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

23 พฤศจิกายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

14 พฤศจิกายน 2023

ประกาศ เลื่อนการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท

อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ […]

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

07 พฤศจิกายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

06 พฤศจิกายน 2023
1 2 3
ติดต่อสหกรณ์ฯ