ประกาศ สอบถามราคาจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและไวนิล ห้องประชุมพระลอ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ราคากลางสอบถามราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้หมดแล้ว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2023

ประกาศสรรหาบริษัททัวร์เพื่อจัดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัททัวร์ เพื่อบริการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้แทนสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 มีนาคม 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ