ประกาศสอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอและจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอและจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอ เพื่อรองรับงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน สำหรับการประชุมลดปริมาณการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่าง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ในวันและเวลาทำการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511777 ต่อ 129 หรือ โทรศัพท์มือถือ 081-7645656 ในวัน และเวลาทำการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ