ประกาศสอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอและจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อป้ายโฆษณาดิจิตอลพร้อมจอ เพื่อรองรับงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจอดิจิตอลแบบทัชสกรีน สำหรับการประชุมลดปริมาณการใช้กระดาษ ประจำปีงบประมาณ 2567

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 กรกฎาคม 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ