สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 9 เดือนมกราคม 65

สส.สท. ขยายเวลารับสมัครสมาชิก รอบที่ 9 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 มกราคม 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 ธันวาคม 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2021

แจ้งเงินรอจ่ายคืน

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่ 26/2564 ได้มีมติให้ประชาสัมพันธ์เงินรอจ่ายคืนให้สมาชิก โดยสมาชิกสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับเงินดังกล่าวได้ที่ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2021

สรุปผลคะแนนการสรรหา กรรมการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 (ไม่เป็นทางการ)

แจ้งผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ไม่เป็นทางการ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2021

วารสารประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564

วารสารประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 “24 กันยายน มหิดลรำลึก ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สส.อค.พร. กอง 2 เกษียณปีนี้ได้อะไร”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11 พฤศจิกายน 2021

รับสมัครสมาชิก สส.อค.พร. กอง 2 กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด กองที่ 2 (สส.อค.พร.2) รับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ถึง 31 มกราคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จำนวน 43 คน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

28 ตุลาคม 2021
1 2 10
ติดต่อสหกรณ์ฯ