เยี่ยมชม “โตร้านค้าและธุรกิจฟาร์มควาย” บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ทีมประชาสัมพันธ์ SnapNews สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชม “โตร้านค้า” ตั้งอยู่ที่ 335 ม.5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ เจ้าของกิจการคือ ครูจิตรา สถิตย์เกียรติ เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้ใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษอาชีพเสริมเพิ่มรายได้สมาชิกประเภท(พส.) เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจจนปัจจุบันประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจร้านค้า ยังมีการต่อยอดธุรกิจเพิ่ม คือธุรกิจเลี้ยงกบเพื่อขายส่งเป็นรายได้เสริมรองจากธุรกิจร้านค้าขายของชำ และธุรกิจด้านการเลี้ยงกระบือ(ควาย) สายพันธ์พัฒนา ซึ่งเป็นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจากหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพื่อพัฒนาให้มีสายพันธ์ที่ดี เพื่อส่งขายน้ำเชื้อกระบือภายในประเทศต่อไป

หากท่านใดสนใจธุรกิจด้านการเลี้ยงกระบือ(ควาย) สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร : 098-0033500 หรือ 093-1396513 ที่อยู่ : 335 ม.5 บ้านแม่หละ ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่

ช่องทางการติดต่อสหกรณ์ฯ
เว็ปไซต์สหกรณ์ : https://www.ptscoop.com/
LineID สอ.ครูแพร่ : @ptscoop
LineBot สอ.ครูแพร่-ออนไลน์ : @ptscbot
Facebook : https://www.facebook.com/phraecoop
TikTok : https://www.tiktok.com/@ptscoop_official

ติดต่อสหกรณ์ฯ