วันหยุดประจำปี 2567

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณี และตามประกาศของทางราชการ  รวมถึงวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ด้วย  โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ  ประจำปีบัญชีสหกรณ์  2567  ดังนี้

ลำดับวันวันที่วันหยุด
1วันอังคาร5 ธันวาคม 2566วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2วันจันทร์11 ธันวาคม 2566วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
3วันศุกร์29 ธันวาคม 2566วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
4วันจันทร์1 มกราคม 2567วันขึ้นปีใหม่
5วันจันทร์26 กุมภาพันธ์ 2567วันหยุดชดเฉยวันมาฆบูชา
6วันจันทร์8 เมษายน 2567วันหยุดชดเฉยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
8วันศุกร์12 เมษายน 2567วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ
7วันจันทร์15 เมษายน 2567วันสงกรานต์
9วันพุธ1 พฤษภาคม 2567วันแรงงานแห่งชาติ
10วันจันทร์6 พฤษภาคม 2567วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
11วันศุกร์10 พฤษภาคม 2567วันพืชมงคล
12วันพุธ22 พฤษภาคม 2567วันวิสาขบูชา
13วันจันทร์3 มิถุนายน 2567วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
14วันจันทร์22 กรกฎาคม 2567วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
15วันจันทร์29 กรกฎาคม 2567วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
16วันจันทร์12 สิงหาคม 2567วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
17วันจันทร์14 ตุลาคม 2567วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
18วันพุธ23 ตุลาคม 2567วันปิยมหาราช

ประกาศที่เกี่ยวข้องและประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2567

ติดต่อสหกรณ์ฯ