memberptscoop-rs
630331-Covid19-01-rs
previous arrow
next arrow

ทันข่าวสหกรณ์ฯ

ข่าวสารสหกรณ์

สรรหาบริษัทประกันภัย ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

Mr.Nattawut

04 สิงหาคม 2021

ข่าวสารสหกรณ์

เปิดให้บริการเงินกู้โควิด 2019 โครงการ 3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงให้จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19 โครงการ 3 เพื่อให้บริการสมาชิก

Mr.Nattawut

06 กรกฎาคม 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ

สรรหาบริษัทประกันภัย ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

Mr.Nattawut

04 สิงหาคม 2021

เปิดให้บริการเงินกู้โควิด 2019 โครงการ 3

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงให้จัดทำโครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19 โครงการ 3 เพื่อให้บริการสมาชิก

Mr.Nattawut

06 กรกฎาคม 2021

เลขบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

หากสมาชิกโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายการเงิน ทันที โทร. 081-9981116
หรือแจ้งโอนเงินผ่านทางไลน์การเงิน ID: 0819981116

ติดต่อสหกรณ์ฯ