ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

นายสุรวุธ ทรงประยูร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

29 เมษายน 2022

ประชุมผู้รับประโยชน์ APF

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เชิญผู้รับผลประโยชน์สมาชิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายสินไหมมรณกรรม กรณีสมาชิกทำประกันกับบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จำกัด จำนวน 34 ราย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 มีนาคม 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 ธันวาคม 2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด

นายนิคม กันทะชัย รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จำนวน 43 คน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

05 พฤศจิกายน 2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2020

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 พฤศจิกายน 2020

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ

สอ.ครูแพร่ ได้จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2020

ผู้จัดการแสงเทียน รับเกียรติเป็นวิทยากรสหกรณ์สีขาว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผจก.สอ.ครูแพร่ ได้เป็นวิทยากรในความรู้ในหัวข้อเรื่อง “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ณ สอ.ครูลำปาง…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2020

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

สอ.ครูแพร่ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 61 คน โดย…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 ตุลาคม 2020
1 2
ติดต่อสหกรณ์ฯ