กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

Mr.Nattawut

11 ตุลาคม 2021

แจ้งยกเลิกประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 64

กกส. แจ้งยกเลิก ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

Mr.Nattawut

05 ตุลาคม 2021

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

Mr.Nattawut

04 ตุลาคม 2021

กกส. แจ้งชื่อกรรมการครบวาระ และวิธีการสมัครกรรมการ พร้อมใบสมัครกรรมการ

กกส. ได้กำหนดวิธีการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยสหกรณ์ ไว้ โดย…

Mr.Nattawut

20 สิงหาคม 2021

แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน กกส. ปี 2564

แจ้งปฏิบัติการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลางการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประจำปี 2564

Mr.Nattawut

20 สิงหาคม 2021

Mr.Nattawut

02 พฤศจิกายน 2020

แจ้งสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการ

กกส. ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธาน และกรรมการดำเนินการที่หมดวาระ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่…

Mr.Nattawut

07 ตุลาคม 2020

วิธีการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิสรรหา

กกส. กำหนดให้สมาชิกสามารถแจ้งการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาประธานฯ และ กรรมการที่หมดวาระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์

Mr.Nattawut

07 ตุลาคม 2020
1 2
ติดต่อสหกรณ์ฯ