อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ประจำปี 2566

พิธีรดน้ำดำหัวประธานและกรรมการอาวุโส ประจำปี 2566

พิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
ติดต่อสหกรณ์ฯ