ประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี  2566 จะครบวาระ จำนวน  7  คน   และลาออก จำนวน 1 คน     ซึ่งจะต้องทำการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2566  ตาม    พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ. 2542 มาตรา  50,  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 80 และตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.2565 คณะกรรมการกลางฯ  จึงประกาศกำหนดหน่วยสรรหาและหน่วยนับคะแนน ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 63 ประจำปี 2566 มีกรรมการ จะครบวาระ จำนวน 7 คน และลาออกจากการเป็นกรรมการ จำนวน 1 คน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 กันยายน 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26 มิถุนายน 2023

แอปพลิเคชั่น สอ.ครูแพร่

หมดห่วงทุกเรื่องการเงิน ชีวิตยุ่งแค่ไหนก็จัดการได้ด้วยปลายนิ้ว

ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้…

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 มิถุนายน 2023

พบปะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบปะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 มิถุนายน 2023

สัญจรพบสมาชิก กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อำเภอลอง

วันวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ นางวรรณี สายยืด นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สัญจรพบสมาชิก ณ รร. บ้านไผ่ล้อม โดยมีนายสิทธิศักดิ์ ราชสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง อำเภอลอง ในกิจกรรมสัญจรครั้งนี้ สหกรณ์ฯ สนับสนุนงบประมาณ ให้กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง จำนวน 5,000 บาท และ สนับสนุนงบประมาณจากกิจกรรมสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกตามโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 มิถุนายน 2023

แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือน มิถุนายน 2566

**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ท่านสมาชิกโปรดตรวจสอบวันหยุด และวางแผนการทำธุรกรรมทั้งนี้ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31 พฤษภาคม 2023

พิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ นายทวี มะทะ เลขานุการและกรรมการ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ และนางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เดินทางร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ นายกสมาคม สฌอน. ในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 พฤษภาคม 2023

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)

เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมวิทยฐานะแก่สมาชิก(พสว.)
วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ : ส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของสมาชิกให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

25 พฤษภาคม 2023

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567-2571

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2567-2571 โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกชั้นนำ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวน 65 คน เข้าร่วมทำแผนฯ และแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์หาทางเลือกกลยุทธ์ระดมความคิด กำหนดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ จัดทำเป้าหมายกิจกรรมกลยุทธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 พฤษภาคม 2023
1 2 6
ติดต่อสหกรณ์ฯ