คู่มือการสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

***ถ้าท่านสมาชิกสมัครยินยอมให้หักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เสร็จแล้ว กรุณาท่านหลักฐานแจ้งตามลิงค์นี้ข้างล่างนี้*** คลิกลิ้งค์แบบฟอร์มลงทะเบียนหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยอัตโนมัติ
ติดต่อสหกรณ์ฯ