ประกาศ สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า” สหกรณ์ฯ” มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พร้อมติดตั้งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบข้างล่างนี้

ติดต่อสหกรณ์ฯ