ประกาศ สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า” สหกรณ์ฯ” มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พร้อมติดตั้ง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

14 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

03 พฤษภาคม 2024

แจ้งวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2567

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2567
🗓 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 “วันแรงงาน”
🗓 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 “หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล”
🗓 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 “วันพืชมงคล”
🗓 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 “วันวิสาขบูชา”

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

30 เมษายน 2024

แจ้งสมาชิกทราบ งดให้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ชั่วคราว

เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ LINE BOT สอ.ครูแพร่
www.ptscoop.com
แอปพิเคชั่น สอ.ครูแพร่
เว็ปไซต์ Member Service
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 67 เวลา 00.30 น. ถึง 06.00 น.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

25 เมษายน 2024
1 2 3 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ