รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสหกรณ์ฯ