ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 มีนาคม 2023

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,610 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 มีนาคม 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ