ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

03 พฤษภาคม 2024

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

20 มีนาคม 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ