ประกาศ สอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า” สหกรณ์ฯ” มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พร้อมติดตั้ง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

14 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10 พฤษภาคม 2024

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

03 พฤษภาคม 2024

แจ้งวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2567

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2567
🗓 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 “วันแรงงาน”
🗓 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 “หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล”
🗓 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 “วันพืชมงคล”
🗓 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 “วันวิสาขบูชา”

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

30 เมษายน 2024
1 3 4 5 8
ติดต่อสหกรณ์ฯ