ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด “หยุดวันทำการ 1 วัน”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ขอหยุดทำการ 1 วัน คือ วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2566 จึงประกาศให้สมาชิกทราบทั่วกัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

05 เมษายน 2023

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสหกรณ์ ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

29 มีนาคม 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 และ ฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19 มีนาคม 2023

เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน เพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18 มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 มีนาคม 2023

ประกาศสรรหาบริษัททัวร์เพื่อจัดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัททัวร์ เพื่อบริการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้แทนสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2566

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

02 มีนาคม 2023

โครงการเงินฝากออมทรัพย์ “เพิ่มทรัพย์ รุ่นที่ 1 “

ฝากด่วน!!!!!!! สอ.ครูแพร่ ชวนเชิญเพิ่มทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “เพิ่มทรัพย์รุ่นที่ 1 ” รับดอกเบี้ย 3.20 บาทต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รีบด่วนรับเปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1-28 มีนาคม 2566 เท่านั้น หรือมีสมาชิกฝากรวมทั้งหมดครบ 300 ล้านบาท ก็จะปิดรับฝากทันที รีบด่วนไม่เสียภาษีด้วย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 มีนาคม 2023

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,610 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

01 มีนาคม 2023

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

23 กุมภาพันธ์ 2023

ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) อ.สอง และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนฯ จำนวน 50,000 บาท

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 กุมภาพันธ์ 2023

ร่วมประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวี มะทะ กรรมการและเลขานุการ และนางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 และการยกเลิกหรือการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 (70/30)

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 กุมภาพันธ์ 2023
1 2 3 4 11
ติดต่อสหกรณ์ฯ