เข้ารับการอบรม “ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ” Smart Office บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้มีโครงการจัดจ้าง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Smart Office)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023

ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายธีระวิทย์ ภิญโญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023

มอบเงินสนับสนุน “โครงการเพื่อน้อง 9” รร.บ้านห้วยโรงนอก รร.บ้านป่าแดง และ รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนงวดที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 10/2566 ให้แก่ โรงเรียนห้วยโรงนอก อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 50,000 บาท โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ จำนวน 50,000 บาท และ โรงเรียนเทศบาลวัดสววคนิเวศ อ.เมือง จ. แพร่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อดำเนินการตามกิจกรรม “โครงการเพื่อน้อง 9 ” เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2023

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 2566

วันเสาร์ 24 มิถุยายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญประธานกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ร่วมงานกิจกรรม “โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ” ตามแผนงานดูแลครูไทยวัยเกษียณ ประจำงบประมาณ 2566 ณ.สนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน 2023

มอบเงินสนับสนุน ชมรมข้าราชการบำนาญ อำเภอร้องกวาง

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ กรรมการ มอบเงินสนับสนุนชมรมข้าราชการบำนาญ อำเภอร้องกวาง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพข้าราชการบำนาญด้วยการเล่นกีฬาเปตอง จำนวน 2,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2023

สัญจรพบปะสมาชิก กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง จ.แพร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิก กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2023

การประชุมชี้แจงข้าราชการครูเกษียณ

ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ผู้รับบำนาญ ให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ หลังจากเกษียณอายุราชการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

17 มิถุนายน 2023

เยี่ยมชมฟาร์มไก่ “รัตนศิลป์ฟาร์ม”

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566 นำโดย นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ รองประธานกรรมการ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ นางวรรณี สายยืด นายดิเรก คุ้มเนตร นายวิโรจน์ เวียงจันทร์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ทีมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มไก่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2023

แอปพลิเคชั่น สอ.ครูแพร่

หมดห่วงทุกเรื่องการเงิน ชีวิตยุ่งแค่ไหนก็จัดการได้ด้วยปลายนิ้ว

ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้…

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 มิถุนายน 2023

พบปะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พบปะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี อำเภอสอง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 มิถุนายน 2023
1 7 8 9 13
ติดต่อสหกรณ์ฯ