ออกพบปะสมาชิก โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่

ออกพบปะสมาชิก โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ฯ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

28 ตุลาคม 2023

รับสมัคร กกส. ทำหน้าที่ปี 2567-2568

เนื่องจากสหกณ์ฯ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด (กกส.) ในปี 2567 และ ปี 2568

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 ตุลาคม 2023

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

16 ตุลาคม 2023
1 4 5 6 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ