พิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2566 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อสมาชิกอาวุโสและร่วมส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) สหกรณ์ได้เชิญตัวแทนสมาชิกอาวุโสจากทุกหน่วยสหกรณ์ และที่ปรึกษา มาร่วมงานด้วยโดยมีผู้ร่วม จำนวน 104 คน ณ ห้องพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

พิธีรดน้ำดำหัวประธานและกรรมการอาวุโส ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 นายสิทธิพันธ์ วงศ์แสนสี รองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานสอ.ครูแพร่ จำกัด นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล นายไตรรัตน์ ฤทธิสินธุ์ นายสมพงศ์ วังสุวรรณรักษ์ และนายสุรวุธ ทรงประยูร กรรมการอาวุโส เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ณ ห้องพระเพื่อน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023

ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้นำทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงาน ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

24 เมษายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ