“สอ.ครูแพร่ ประสาน สพป.แพร่ เขต 2 แก้ไขหนี้ครู”

เข้าหารือกับ ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
และคณะ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่
เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานของสถานีแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

11 กรกฎาคม 2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้อนุมัติโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ตามแผนงาน-กิจกรรมประจำปี 2567 ดังนั้น สหกรณ์จึงมีความประสงค์สอบถามความต้องการของท่านในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอความกรุณาท่านกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.memberptscoop.com ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง กำหนดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เพื่อสหกรณ์จะได้จัดเตรียมดำเนินการด้านอื่น ๆต่อไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

28 มิถุนายน 2024

ออมทรัพย์ครูแพร่ เร่งแก้หนี้สนองนโยบายรัฐบาล

ออมทรัพย์ครูแพร่ เร่งแก้หนี้สนองนโยบายรัฐบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้สนองนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกันทั้งระบบ โดยมี
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สมาชิกชั้นนำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขต สหกรณ์จังหวัดแพร่ และธนาคารออมสิน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องพระลอ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 มิถุนายน 2024

แจ้งสมาชิกทราบ งดให้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ชั่วคราว

งดให้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ชั่วคราว
เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
LINE BOT สอ.ครูแพร่
www.ptscoop.com
แอปพิเคชั่น สอ.ครูแพร่
เว็ปไซต์ Member Service

***ตั้งแต่ วันอังคารที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 23.30 น. ถึง วันที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 06.00 น. ***

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

21 พฤษภาคม 2024

แจ้งวันหยุดทำการ เดือนพฤษภาคม 2567

แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤษภาคม 2567
🗓 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 “วันแรงงาน”
🗓 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 “หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล”
🗓 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 “วันพืชมงคล”
🗓 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 “วันวิสาขบูชา”

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

30 เมษายน 2024

แจ้งสมาชิกทราบ งดให้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ชั่วคราว

เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ LINE BOT สอ.ครูแพร่
www.ptscoop.com
แอปพิเคชั่น สอ.ครูแพร่
เว็ปไซต์ Member Service
ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 67 เวลา 00.30 น. ถึง 06.00 น.

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

25 เมษายน 2024

แจ้งวันหยุดทำการ เดือนเมษายน 2567

แจ้งวันหยุดทำการ เดือนเมษายน 2567
**ขออภัยในความไม่สะดวก**
ท่านสมาชิกโปรดตรวจสอบวันหยุด และวางแผนการทำธุรกรรม ทั้งนี้ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

01 เมษายน 2024
ติดต่อสหกรณ์ฯ