ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้อนุมัติโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ตามแผนงาน-กิจกรรมประจำปี 2567 ดังนั้น สหกรณ์จึงมีความประสงค์สอบถามความต้องการของท่านในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอความกรุณาท่านกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.memberptscoop.com ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง กำหนดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เพื่อสหกรณ์จะได้จัดเตรียมดำเนินการด้านอื่น ๆต่อไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

28 มิถุนายน 2024

ออมทรัพย์ครูแพร่ เร่งแก้หนี้สนองนโยบายรัฐบาล

ออมทรัพย์ครูแพร่ เร่งแก้หนี้สนองนโยบายรัฐบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้สนองนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกันทั้งระบบ โดยมี
คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สมาชิกชั้นนำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขต สหกรณ์จังหวัดแพร่ และธนาคารออมสิน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องพระลอ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

27 มิถุนายน 2024

โปรโมชั่นพิเศษประกันภัยรถยนต์ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

🤩 โปรโมชั่นพิเศษประกันภัยรถยนต์
👉 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
👉 สมาชิกที่สนใจทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทอินทรประกันภัย
🖨 สามารถพิมพ์เอกสารแล้วกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
👉 หมายเลขสมาชิก เพื่อเป็นคูปองรับส่วนลดพิเศษ และติดต่อได้ที่
👉 บริษัทอินทรประกันภัย ตรงตลาดแพร่ปรีดา
🤹‍♀️ หรือติดต่อ คุณปุ้ย : จุฬามณี นันทะ
☎️ เบอร์โทร 081-5943993

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

24 มิถุนายน 2024
1 2 3 7
ติดต่อสหกรณ์ฯ