วันหยุดประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณีตามวันหยุดประจำปี โดยถือแนวทางวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

ลำดับวันวันที่วันหยุด
1วันจันทร์6 ธันวาคม 2564​วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2วันศุกร์10 ธันวาคม 2564วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
3วันศุกร์31 ธันวาคม 2564วันสิ้นปี
4วันจันทร์3 มกราคม 2565วันหยุดชดเชยขึ้นปีใหม่
5วันพุธ16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
6วันจันทร์28 มีนาคม 2565สหกรณ์ประกาศหยุด
7วันพฤหัสบดี31 มีนาคม 2565สหกรณ์ประกาศหยุด
8วันศุกร์1 เมษายน 2565สหกรณ์ประกาศหยุด
9วันพุธ6 เมษายน 2565วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
10วันพุธ13 เมษายน 2565วันสงกรานต์
11วันพฤหัสบดี14 เมษายน 2565วันสงกรานต์
12วันศุกร์15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
13วันจันทร์2 พฤษภาคม 2565วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
14วันพุธ4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคล
15วันจันทร์9 พฤษภาคม 2565สหกรณ์ประกาศหยุด
16วันศุกร์13 พฤษภาคม 2565วันพืชมงคล
17วันจันทร์16 พฤษภาคม 2565วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
18วันศุกร์3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
19วันพุธ13 กรกฎาคม 2565วันอาสาฬหบูชา
20วันพฤหัสบดี14 กรกฎาคม 2565วันเข้าพรรษา
21วันพฤหัสบดี28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
22วันศุกร์12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
23วันพฤหัสบดี13 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24วันจันทร์24 ตุลาคม 2565วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ประกาศที่เกี่ยวข้องและประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565

ติดต่อสหกรณ์ฯ