วันหยุดประจำปี 2565

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณีตามวันหยุดประจำปี โดยถือแนวทางวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

ลำดับวันวันที่วันหยุด
1วันจันทร์5 ธันวาคม 2565วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2วันจันทร์12 ธันวาคม 2565วันชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565)
3วันจันทร์2 มกราคม 2566วันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)
4วันจันทร์6 มีนาคม 2566วันมาฆบูชา
5วันพฤหัสบดี6 เมษายน 2566วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6วันพฤหัสบดี13 เมษายน 2566วันสงกรานต์
7วันศุกร์14 เมษายน 2566วันสงกรานต์
8วันจันทร์17 เมษายน 2566วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
9วันจันทร์1 พฤษภาคม 2566วันแรงงานแห่งชาติ
10วันพฤหัสบดี4 พฤษภาคม 2566วันฉัตรมงคล
11วันศุกร์5 พฤษภาคม 2566วันหยุดกรณีพิเศษ
12วันพฤหัสบดี17 พฤษภาคม 2566วันพืชมงคล
13วันจันทร์5 มิถุนายน 2566วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา(วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
14วันศุกร์28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
15วันอังคาร1 สิงหาคม 2566วันอาสาฬหบูชา
16วันพุธ2 สิงหาคม 2566วันเข้าพรรษา
17วันจันทร์14 สิงหาคม 2566วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)
18วันศุกร์13 ตุลาคม 2566วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
19วันจันทร์23 ตุลาคม 2566วันปิยมหาราช

ประกาศที่เกี่ยวข้องและประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565

ติดต่อสหกรณ์ฯ