วันหยุดประจำปี 2564

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณีตามวันหยุดประจำปี โดยถือแนวทางวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

ลำดับวันวันที่วันหยุด
1วันพฤหัสบดี10 ธันวาคม 2563​วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
2วันศุกร์11 ธันวาคม 2563วันหยุดตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
3วันพฤหัสบดี31 ธันวาคม 2563วันสิ้นปี
4วันศุกร์1 มกราคม 2564วันขึ้นปีใหม่
5วันศุกร์12 กุมภาพันธ์ 2564วันหยุดตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
6วันศุกร์26 กุมภาพันธ์ 2564วันหยุดวันมาฆบูชา
7วันศุกร์26 มีนาคม 2564วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี
8วันอังคาร6 เมษายน 2564วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
9วันจันทร์12 เมษายน 2564วันหยุดตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
10วันอังคาร13 เมษายน 2564วันสงกรานต์
11วันพุธ14 เมษายน 2564วันสงกรานต์
12วันพฤหัสบดี15 เมษายน 2564วันสงกรานต์
13วันจันทร์3 พฤษภาคม 2564วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
14วันอังคาร4 พฤษภาคม 2564วันฉัตรมงคล
15วันจันทร์10 พฤษภาคม 2564วันพืชมงคล
16วันพุธ26 พฤษภาคม 2564วันวิสาขบูชา
17วันพฤหัสบดี3 มิถุนายน 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
18วันจันทร์26 กรกฎาคม 2564วัดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
19วันพุธ28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
20วันพฤหัสบดี12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
21วันศุกร์24 กันยายน 2564วันหยุดตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
22วันพุธ13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23วันศุกร์22 ตุลาคม 2564วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
24วันจันทร์25 ตุลาคม 2564วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (ยกเลิก)
25วันจันทร์22 พฤศจิกายน 2564วันหยุดเนื่องจากสหกรณ์ฯ ประชุมและสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี

ประกาศที่เกี่ยวข้องและประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อสหกรณ์ฯ