วันหยุดประจำปี 2563

สหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันหยุดทำการตามประเพณีตามวันหยุดประจำปี โดยถือแนวทางวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ จึงกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

ลำดับวันวันที่วันหยุด
1วันพฤหัสบดี5 ธันวาคม 2562วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
2วันอังคาร10 ธันวาคม 2562วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
3วันอังคาร31 ธันวาคม 2562วันสิ้นปี
4วันพุธ1 มกราคม 2563วันขึ้นปีใหม่
5วันจันทร์10 กุมภาพันธ์ 2563วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6วันพุธ26 กุมภาพันธ์ 2563วันสหกรณ์แห่งชาติ
7วันจันทร์6 เมษายน 2563วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
8วันจันทร์13 เมษายน 2563วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
9วันอังคาร14 เมษายน 2563วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
10วันพุธ15 เมษายน 2563วันสงกรานต์ (ยกเลิก)
11วันศุกร์1 พฤษภาคม 2563วันแรงงานแห่งชาติ
12วันจันทร์4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคล
13วันพุธ6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา
14วันจันทร์11 พฤษภาคม 2563วันพืชมงคล
15วันพุธ3 มิถุนายน 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
16วันจันทร์6 กรกฎาคม 2563วัดหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
17วันอังคาร7 กรกฎาคม 2563วัดหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
18วันอังคาร28 กรกฎาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
19วันพุธ12 สิงหาคม 2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
20วันอังคาร12 ตุลาคม 2563ประกาศหยุดทำการ เนื่องจากสหกรณ์ฯ
จัดการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร (NEW!!)
21วันอังคาร13 ตุลาคม 2563วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
22วันศุกร์23 ตุลาคม 2563วันปิยมหาราช
23วันพฤหัสบดี19 พฤศจิกายน 2563วันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (NEW!!)
24วันศุกร์20 พฤศจิกายน 2563วันหยุดกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (NEW!!)

ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

ติดต่อสหกรณ์ฯ