ท่านสมาชิกสามารถเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายใน
วันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น

จับรางวัล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสหกรณ์ฯ