ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารออมสิน

วันที่ 12 มิ.ย. 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุดที่ 63 และ นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ให้การต้อนรับคณะจากธนาคารออมสิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ