สัญจรพบปะสมาชิก กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง จ.แพร่

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ออกสัญจรพบปะสมาชิก กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ