Mr.Nattawut

30 สิงหาคม 2021

รับสมัคร สส.สท. รอบ 3

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20 – 70 ปี รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 ถึง 30 มิ.ย. 64 ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูแพร่ จำกัด

Mr.Nattawut

04 มิถุนายน 2021

รับสมัคร สส.สท. รอบ 2

สส.สท. เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20 – 75 ปี รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูแพร่ จำกัด

Mr.Nattawut

30 เมษายน 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ