ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นายธีระวิทย์ ภิญโญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

07 กรกฎาคม 2023
ติดต่อสหกรณ์ฯ