ประกาศผลการประกวดตั้งคำขวัญและออกแบบโลโก้งาน 60 ปี สอ.ครูแพร่

ประกาศผลการประกวดตั้งคำขวัญและออกแบบโลโก้งาน 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

06 พฤษภาคม 2021

เชิญสมาชิกร่วมประกวดคำขวัญและออกแบบโลโก้ งานครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ประกวดคำขวัญ และออกแบบโลโก้ งานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี สอ.ครูแพร่ จำกัด ส่งผลงานร่วมประกวด ณ วันที่ 23 เม.ย. 64

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ