ชสอ. จัดทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน โครงการละ 15,000 บาท

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการจาก ชสอ. 15,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ