แจ้งหยุดทำการวันที่ 22-23 เม.ย.64

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด หยุดทำการเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์และฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสหกรณ์ฯ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

21 เมษายน 2021
ติดต่อสหกรณ์ฯ