ชสอ. จัดทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน โครงการละ 15,000 บาท

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการจาก ชสอ. 15,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2021

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02 พฤศจิกายน 2020
ติดต่อสหกรณ์ฯ