วันปิยมหาราช 2566

วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕


สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด