ประกาศวันหยุดทำการ เดือนเมษายน 2566

ประกาศวันหยุดทำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เดือน เมษายน 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2566 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์