วันฉัตรมงคล 2566 ในรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม

วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล
ก่อนจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร


ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด