แจ้งโอนเงิน

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
สาขาแพร่
506 1 09582 0

บัญชีประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ
สาขากาดน้ำทอง
730 0 00469 9

บัญชีประเภทออมทรัพย์

ธนาคารออมสิน
สาขาแพร่
0 5027054958 2

บัญชีประเภทเผื่อเรียก

ธกส.
สาขาแพร่
008 2 62902 2

บัญชีประเภทออมทรัพย์

กรอกแบบฟอร์มเพื่อดำเนินการแจ้งวัตถุประสงค์การโอน

แบบฟอร์มนี้จะส่งถึงฝ่ายการเงินของสหกรณ์ฯ โดยตรง ขอความกรุณาสมาชิกกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ


ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ 506-1-09582-0ธนาคารกรุงเทพ สาขากาดน้ำทอง 730-0-00469-9ธนาคารออมสิน สาขาแพร่ 0-5027054958-2ธกส. สาขาแพร่ 008-2-62902-2


: นาที