ประชุมผู้รับประโยชน์ APF

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้เชิญผู้รับผลประโยชน์สมาชิกเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการจ่ายสินไหมมรณกรรม กรณีสมาชิกทำประกันกับบริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จำกัด จำนวน 34 ราย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

09 มีนาคม 2022
ติดต่อสหกรณ์ฯ