ประกาศสรรหาบริษัททัวร์เพื่อจัดการศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัททัวร์ เพื่อบริการจัดการศึกษาดูงานให้กับผู้แทนสมาชิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565

– กำหนดยื่นซองด้วยตนเองโดยตรงต่อคณะกรรมการศึกษาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565 ในเวลา 9.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระแพง สำนักงานสหกรณ์ฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโดยดาวน์โหลดเอกสาร หรือ

โทร 054-511777 ต่อ 102 หรือ 081 998 4446 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสหกรณ์ฯ