กำหนดการ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อ

ด้วย กกส. ได้กำหนดให้มีการสรรหากรรมการประจำหน่วยที่หมดวาระ จำนวน 8 คน และได้แจ้งรายชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สรรหา กรรมการ

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ได้ที่

เว็บไซต์บริการข้อมูลสมาชิกออนไลน์ www.memberptscoop.com

LINE BOT สอ.ครูแพร่-ออนไลน์ : @ptscbot

บอร์ดติดประกาศ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด หากสมาชิกไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสามารถใช้สิทธิเพื่อเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ได้

ในจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566

ถึง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด

ติดต่อสหกรณ์ฯ