ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง ประสบเหตุอัคคีภัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีระวิทย์ ภิญโญ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เดินทางไปให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) อ.สอง และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่โรงเรียนฯ จำนวน 50,000 บาท โดยมีนายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 7.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนไม้สักอายุ 88 ปี และอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ของโรงเรียนบ้านห้วยขอน (ญาณศรัทธาสามัคคี) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ วอดทั้งหลัง ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงมีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการซ่อมแซม และจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนฯลฯ

หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือโรงเรียนฯ สามารถโอนบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาสอง ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านห้วยขอน เลขที่ 020110612684 หรือโทรสอบถามนายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการ
หมายเลข 085-7156614

ติดต่อสหกรณ์ฯ