ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายกริต แสงสร้อย รองประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และนายสุวิณ เทพสาธร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และแสดงความยินดีกับนายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ติดต่อสหกรณ์ฯ