สส.อค.พร.กองที่ 1 ขออนุญาตแจ้งข่าว

“การเก็บเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า ประจำปี 2567” ของสมาชิกสมาคมฯ สส.อค.พร.กองที่ 1

จำนวนเงิน 3,550 บาท ติดต่อจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์การเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 9 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0817837788 หรือ 0819984446 ในเวลาทำการสหกรณ์

โดยหากเลยเลยวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ไปแล้ว

ทางสมาคมฯ จะขอให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนมาชำระแทน

(ประมาณช่วงปลายปี 2566)

แต่หากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนไม่พอหัก ก็จะแจ้งให้สมาชิกมายื่นกู้กับสหกรณ์

เพื่อนำมาชำระต่อไป (ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา)

ติดต่อสหกรณ์ฯ