การจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

รักการออม และตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิต

ท่านสมาชิกสามารถเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายใน

วันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น

จับรางวัล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสหกรณ์ฯ